Privacy Statement

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Amsterdam Neuroscience kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Amsterdam Neuroscience verstrekt.

Amsterdam Neuroscience kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam en initialen
  • Uw e-mailadres
  • UW BIG registratienummer

WAAROM AMSTERDAM NEUROSCIENCE GEGEVENS NODIG HEEFT

Amsterdam Neuroscience verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende:

  • Uw aanwezigheid te registreren voor ons congres
  • Het opmaken van badges voor het congres
  • Aanwezigheid doorgeven voor BIG registratie
  • Indien nodig contact met u op te kunnen nemen per mail
  • Evaluatieformulier na afloop van het congres toe te sturen

HOE LANG AMSTERDAM NEUROSCIENCE GEGEVENS BEWAART

Amsterdam Neuroscience bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na het evenement worden uw gegevens verwijderd van de website. Uw gegevens worden alleen bewaard in ons eigen archief.

DELEN MET ANDEREN

Amsterdam Neuroscience verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar s.g.noerkhan@amc,uva.nl. Amsterdam Neuroscience zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Amsterdam Neuroscience neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Amsterdam Neuroscience maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Amsterdam Neuroscience verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met AMC op via s.g.noerkhan@amc.uva.nl. www.tn2.eu is een website van Amsterdam Neuroscience. Amsterdam Neuroscience is als volgt te bereiken:

Adres: Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam

Telefoon: 020- 525 67639

E-mailadres: s.g.noerkhan@amc.uva.nl